Nasze usługi

Outsourcing

Oferujemy Państwu kompleksową obsługę BHP w ramach outsourcingu.

inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy -realizacja zaleceń pokontrolnych:
 • opracowanie dokumentacji związanej z wypadkami przy pracy,
 • opracowywanie instrukcji stanowiskowych,
 • nadzór nad zapewnieniem apteczek pierwszej pomocy,
 • nadzór nad właściwym oznakowaniem obiektów w zakresie.

Szkolenia BHP

Wstępne i okresowe.

Wstępne:
 • przeznaczone są dla wszystkich osób rozpoczynających pracę.
Okresowe:
 • pracodawców,
 • osób kierujących pracownikami,
 • pracowników administracyjno - biurowych,
 • pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
 • pracowników inżynieryjno-technicznych.
W ramach współpracy proponujemy:
 • szkolenia (wstępne i okresowe),
 • opracowanie oceny ryzyka zawodowego,
 • przeprowadzaniem kontroli warunków pracy,
 • pomoc i przygotowanie odpowiedzi na nakazy, zakazy i wystąpienia.
BHP i PPOŻ:
 • dobór środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
 • zaopatrzenie firmy w artykuły bhp (znaki bezpieczeństwa, apteczki i inne),
 • doradztwo w zakresie bhp i ochrony przeciwpożarowej,
 • bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych nieprawidłowościach,
 • wraz z przedstawieniem wniosków profilaktycznych w celu ich likwidacji,
 • ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, w drodze do pracy,
 • i z pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, wraz ze sporządzeniem dokumentacji.

Wypadki

Oferujemy Państwu pomoc w przeprowadzeniu dochodzenia powypadkowego oraz sporządzeniu dokumentacji powypadkowej.

Specjaliści firmy Human Safety P.H.U. poprowadzą sprawnie sprawy związane:
 • z wypadkiem przy pracy,
 • wypadkiem zrównanym z wypadkiem przy pracy,
 • z wypadkiem w drodze do pracy i z pracy.